Du vet väl att du får 30% skattereduktion?

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värde år. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Om du vill informera dig om rotavdraget är du välkommen att läsa mer på skatteverkets sida för rotavdrag

klicka här ↓ 


eller 

Ladda ner Skatteverkets app

En nye-tjänst i Skatteverketsapp upplyser om skattereduktion i samband med byggnation, måleriarbeten etc. Äger du en smarttelefon eller surfplatta och mobilt bank-ID kan du använda denna tjänst. Via appen kan du som beställer byggarbete direkt få upplysning om hur mycket skattereduktion du redan fått under året samt vilka företag som du anlitat.