Wunderbar group ab

Bygga Altan

01.08.2020


Funderar du på att bygga altan? Då har du säkert en hel del frågor och funderingar. Som kostnaden för att bygga altan, om du kan bygga altan själv, om det krävs bygglov och om du ska bygga altan med eller utan plint? Vi hjälper dig reda ut några vanliga frågetecken och ger dig råd och tips i de olika stegen i byggprocessen. Förhoppningsvis får du en bättre bild av hur du ska ta dig an ditt sommarprojekt - att bygga altan.

Bygga altan - kostnad för att anlita vs göra det själv

Det kan kännas enklare och säkrare att anlita en professionell snickare när det är dags att bygga sin altan. Generellt kan man säga att en standardaltan på 100 kvadratmeter med tryckimpregnerat virke inklusive ROT-avdrag kostar cirka 80 000 kronor. Men om du känner dig trygg i att bygga din altan själv blir materialkostnaden för en lika stor altan cirka 25 000 kronor. Titta runt bland olika byggvaruhus för att hitta det mest prisvärda alternativet. Räkna med åtminstone två dagars effektivt jobb för underarbetet och två till tre dagar för att bygga stomme och skruva trall, beroende på hur stor altan du vill bygga och hur van du är.

När du bygger altan behövs bärlinor

Bärlinor är detsamma som träbalkar och de behövs för att bära upp altanen, de är själva ramverket för din altan och bestämmer altanens bredd och längd. Det är ovanpå bärlinorna du placerar dina golvreglar. Bärlinorna kan fästas i plintar eller läggas direkt på sten- eller betongplattor. Du kan fästa den inre bärlinan i husfasaden men vissa anser att du ska undvika det för att inte tynga grunden på huset. En tumregel är att om din altan är djupare än två meter krävs en mittre bärlina för tillräcklig stabilitet och bygger du en ännu djupare altan är rekommendationen en ny bärlina varannan meter.

Bygga altan utan plint eller med plint

Du kan bygga altan utan plint, många trädgårdar är flacka och där finns ingen anledning att sätta plintar med stolpar för att utjämna eventuella höjdskillnader. Men det förutsätter att marken är relativt plan och att man gör ett grundligt underarbete med markduk, paddlat grus och stenplattor. Denna konstruktion kallas ofta för trädäck.

Men om du vill och behöver bygga altanen med höjd för att jämna ut nivåskillnader mellan hus och mark behövs plintar. När du bygger en altan på plintar ska de placeras på rad med max två meters avstånd, så kallade plintrader. På plinten fästs en balksko/stolpsko som du fäster bärlinan i. Markens karaktär och det frostfria djupet i området, avgör vilken längd du behöver på plintarna.

När du bygger altan behövs bärlinor

Bygga på gräsmatta

När du bygger din altan direkt på gräsmatta behöver du gräva ut och förbereda underlaget med fiberduk eller ogräsduk, sedan grus och till sist sten-/betongplattor. Detta för att undvika att både gräs och ogräs växer upp genom trallen, och för att altanen inte ska sätta sig och bli ojämn med tiden. Ett tips är att lägga en plattrad på 15-20 cm utanför altanen för att slippa trimma kanten separat varje gång gräset ska klippas.

Bygga på plattor

Om du vill bygga altan på plattor och ersätta en gammal stenlagd uteplats behöver du inte göra mycket mer av förarbete än att lägga ut de stenplattor eller marksten som ramen ska vila på och sedan justera in dessa till rätt höjd. Det gör du med hjälp av plastdistanser eller plastkilar som finns att köpa i bygghandeln. I övrigt kan du följa ovan råd som för att bygga altan på gräsmatta.

Bygga på berg, runt pool eller i slänt

Bygga på berg, runt pool eller i slänt

Ska du bygga din altan på ett berg kan du borra och gjuta fast stolpskorna direkt i berget. Det är viktigt att du får altanen i våg, för att vattnet ska kunna rinna av altanen. Om det inte räcker med justerbara stolpskor är egengjutna plintar med stolpskor ett passande alternativ.

Har du en pool vill du såklart ha ett härligt soldäck. Om du bygger din altan samtidigt som poolen har du möjlighet att låta de båda konstruktionerna stötta upp varandra. Altanen kan fästas in i poolen om poolsystemet tillåter det, då får man två stabila konstruktioner som samverkar.

När du bygger din altan i slänt är det extra viktigt att ha flera bärlinor och gjutna plintar ner i marken som stödjer upp altandäcket så att det inte blir ostadigt eller gungar. Här kan behövas proffshjälp så att bygget blir rätt dimensionerat.

Bygga altan med tak

Bygga altan med tak

När du ska bygga en altan med tak finns det flera olika konstruktioner att välja mellan och flera olika material beroende på ditt ändamål. Några av alternativen är kanalplast och glastak om du vill släppa igenom sol och förlänga säsongen, annars finns takpapp och plåttak som ger en mer skuggig och sval altan på sommaren.

Ett altantak får utstå mycket under en livstid som starka vindar, snö, sol och regn. Därför är det viktigt att du anpassar materialvalet och konstruktionen därefter. Kolla upp vilken snözon du bor i, lägstalutningen för takbeläggningen du väljer samt vindavstyvningen av din konstruktion. Vindavstyvning görs för att inte taket ska lyfta eller rent av blåsa av. Om du känner dig osäker på de viktiga momenten som dimensioneringen av takets lutning och konstruktionen, bör du ta kontakt med en erfaren byggnadsingenjör. Utifrån dina slutliga materialval kommer också prisbilden att variera.

Bygga altantrappa

Även en altantrappa kan ha många olika konstruktioner och utseenden. Även här bör du tänka på att konstruktionen ska ha rätt lutning så att det inte blir några vattenansamlingar, att virket är tryckimpregnerat för att tåla väder och vind, samt att trappstegen med fördel består av sågat virke för att minska halkrisken. Beroende på om trappan är hög eller låg kan du behöva ha gjutna plintar till grund eller behöva bygga ett räcke för att förhindra fallrisk. Vilka krav som gäller för trappräcke hittar du hos din kommunala byggnadsnämnd.

Bygga altan - regler

En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov. I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå. En altan som bärs upp av pelare eller liknande kan även den vara befriad från bygglov, om altanen inte är högre än 1,2 meter upp i luften. Kolla med din byggnadsnämnd, en del kommuner tillåter även högre altanhöjd utan bygglov.

Altanen kan kräva bygglov om den övergår till att räknas som ett byggnadsverk. Gränserna är inte knivskarpa och olika kommuner har olika riktlinjer, men om utrymmet under altanen blir användbart kan det vara ett tecken på att bygglov krävs. Andra skäl kan vara om altanen innebär påverkan på omgivningen, till exempel att den ligger nära tomtgräns så att insyn till grannar blir påtaglig.

Du kan nästan alltid sätta upp staket runt uteplatsen utan bygglov så länge staketet är i normalhöjd. Det kan variera mellan olika kommuner, men ett riktmärke kan vara 120 cm högt.

Vill du ha bättre insynsskydd än bara 120 cm kan du utan problem låta staketet övergå i att vara spaljé, det vill säga en gles, genomskinlig "vägg" som ändå ger ett visst skydd mot insyn. Särskilt om du låter växter klä den. Men även spaljéer definieras ganska noga av vissa byggnadsnämnder, exempelvis att en viss procent av ytan ska bestå av luft för att det ska klassas som spaljé.

Tänk på att alltid dubbelkolla med din lokala byggnadsnämnd vad som gäller i just din kommun innan du påbörjar ditt altanbygge. Lycka till med ditt sommarprojekt!

wunderbargroup