Wunderbar group ab

INFORMATION TILL KUND- OCH LEVERANTÖRS- SAMT ÖVRIGA INTRESSENTKONTAKTER

03.04.2019

INFORMATION TILL KUND- OCH LEVERANTÖRS- SAMT ÖVRIGA INTRESSENTKONTAKTER

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss via tex telefon, email, websida eller på annat sätt lämnar din personliga information till oss. Vi hanterar personuppgifter enligt EUs dataförordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Din information används av oss för att kunna kontakta dig i din yrkesroll.

Vi säljer eller lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag. I de fall vi behöver lämna personuppgifter vidare till våra partners sker det endast av yrkes- eller affärsmässiga skäl. Personuppgifter kan lämnas till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Personuppgifter sparas för affärsmässiga ändamål så länge det är nödvändigt. Du kan själv begära korrigering/radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om dig.

För att skydda dina personuppgifter har vi fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering av dessa.

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.

wunderbargroup